Reklamácia tovaru

Vrátenie poškodeného tovaru, nefunkčného tovaru, tovaru s poruchou (reklamácia tovaru):

 

Tovar je možné vrátiť:

  • v prípade, že po doručení zásielky bol tovar poškodený
  • v prípade, ak sa počas záručnej doby vyskytne porucha 

 

Záručná doba:

Na všetok technický tovar je poskytovaná záruka 24 mesiacov. Záruka začína plynúť dňom prevzatia tovaru spotrebiteľom. Predajca zodpovedá za chyby výrobku, ktorý má tovar pri prevzatí kupujúcim alebo ktoré sa objavia v priebehu záručnej doby. Nevzťahuje sa na chyby spôsobené nešetrným zaobchádzaním alebo mechanickým poškodením. 

Uplatnenie reklamácie:

YNOO, s.r.o.
Reklamácie
Karpatské námestie 7770/10A
831 06 Bratislava

 

E-mail: info@machove.sk 

Postup: 

  • stiahnite si a vyplňte nižšie uvedený formulár - reklamačný formulár
  • vyplnený formulár zašlite na vyššie uvedenú adresu, alebo mailom na info@machove.sk
  • tovar spolu s kópiou faktúry zabalte a kontaktujte nás pre zabezpečenie jeho zvozu
  • o prijatí, spôsobe vybavenia Vás budeme kontaktovať mailom / telefonicky

 

Pre viac informácii, alebo v prípade problémov s vyplnením formulára nás neváhajte kontaktovať na e-mailovej adrese info@machove.sk

STIAHNUŤ RELAMAČNÝ FORMULÁR (pdf)